• Luni - Vineri: 8.00 - 18.00
 • str. Aron Pumnul nr. 8, Suceava
 • 0770.172.424
 • Luni - Vineri: 8.00 - 18.00
 • str. Aron Pumnul nr. 8, Suceava
 • 0770.172.424

Politică privind protecția datelor personale

Compania SC KUNDIG AUTO S.R.L. acordă atenție detaliată protejării datelor personale ale vizitatorilor și utilizatorilor săi. Protecția dumnevoastră și a datelor dumneavoastră este pe primul loc atunci când ne desfășurăm activitatea.

Toate datele pe care le colectăm de la vizitatorii acestui site, www.kundigauto.com, fie fizic sau online, sunt înregistrate și procesate conform prevederilor legale privind protecția datelor valabile în România. Puteți afla mai multe despre aceste prevederi în Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Puteți identifica compania SC KUNDIG AUTO S.R.L. folosind următoarele date:

 • Sediu social: Suceava, str. Aron Pumnul nr. 8, jud. Suceava
 • Înregistrată la: ORC Suceava sub nr. J33/1150/2018
 • CUI RO 39661482 atribut fiscal RO

Ce Înseamnă Prelucrarea Datelor?

Atunci când prelucrăm date cu caracter personal, noi le putem:

 • Colecta
 • Înregistra
 • Organiza
 • Stoca
 • Modifica
 • Extrage
 • Consulta
 • Utiliza
 • Transmite
 • Combina
 • Restricționa
 • Șterge
 • Distruge
 • Arhiva

Client: Definiție

Pe parcursul acestei Politici privind protecția datelor personale vom face referire la “Client.” Acest termen cuprinde orice persoană care face parte din publicul larg și care intra în contact cu compania în orice fel. Această persoană nu trebuie să fi cumpărat un produs sau serviciu, sau sa aibă un contract în derulare cu SC KUNDIG AUTO S.R.L.

Modalități de Colectare a Datelor Personale

 • Direct de la Client
 • De la un împuternicit al Clientului
 • Când se completează formulare (de contact sau de marketing), documente, contracte, facturi fiscale
 • Când sunt accesate anumite pagini de pe site-ul www.kundigauto.com
 • Când sunt accesate aplicațiile online
 • Prin consultarea unor surse exterioare care au acces la informații pe care dumneavoastră le-ați făcut publice (de tipul ghiduri publice, instituții și autorități publice)
 • De la operatori asociați sau împuterniciți (producători auto, importatori auto)

Înregistrarea la Newsletter

Atunci când vă abonați la un newsletter de pe site-ul nostru, www.kundigauto.com, veți furniza anumite date cu caracter personal. Noi vom folosi aceste date în scop de marketing. Pentru orice alt scop, vă vom cere consimțământul înainte de a le folosi. Dacă doriți să vă dezabonați de la newsletter, ne puteți trimite un e-mail la contact@kundigauto.com.

Temeiuri Juridice

Compania SC KUNDIG AUTO S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri juridice:

 • Pentru executarea unui contract (exemplu: vânzare – cumpărare produse auto, furnizarea de servicii de tip suport pentru produse achiziționate de Client)
 • Pentru demersuri pre-contractuale cerute de Client (exemplu: analize preliminare de evaluare si acceptare a Clientului)
 • Pentru a dezvolta și îmbunătății produsele și serviciile oferite de SC KUNDIG AUTO S.R.L.
 • În baza interesului persoanei vizate (exemplu: informări privind garanția produselor achiziționate)
 • În baza consimțământului Clientului (exemplu: marketing)

Scopuri de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

 • Furnizarea de produse și servicii
 • Identificarea Clienților
 • Menținerea unei baze de date interne
 • Contactarea Clientului pentru a-i aduce la cunoștință informații despre produsele noastre
 • Furnizarea de servicii de tip suport Clienților
 • Crearea sau analizarea de profiluri de marketing pentru promovare (doar în cazul în care Clientul și-a dat acordul)
 • Realizarea de activități de marketing de tip general
 • Realizarea de activități de marketing personalizat conform rețelelor de socializare
 • Analizarea comportamentului Clientului atunci când acceseaza site-ul www.kundigauto.com prin intermediul folosirii de cookies. Cookies-urile pot aparține atât companiei SC KUNDIG AUTO S.R.L.cât și a altor terțe companii. Ele ne ajută să furnizăm conținut general sau particularizat în funcție de interesele utilizatorilor.
 • Oferirea de reduceri, avantaje și discounturi în cadrul unor programe de loialitate
 • Efectuarea de analize interne care să îmbunătățească produsele și serviciile noastre
 • Eficientizarea operațiunilor companiei SC KUNDIG AUTO S.R.L.
 • Efectuarea de activități de colectare debite și/sau recuperare creanțe
 • Arhivarea tuturor documentelor care țin de Clienții companiei
 • Rezolvarea investigațiilor, litigiilorm sau plângerilor în care este implicată compania
 • Realizarea de audituri ale companiei
 • Realizarea de raportări cerute de instituții competente conform legilor aplicabile
 • Realizarea altor scopuri secundare (audit intern, arhivare, etc.)

Durată

Pentru a realiza cu succes scopurile menționate mai sus, SC KUNDIG AUTO S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal ale oricărui Client pe tot parcursul relației contractuale și după finalizarea acesteia conform obligațiilor legale aplicabile.

Datele pe care Clientul le oferă cu acordul său explicit vor fi prelucrate fără o limitare de perioadă. Clientul are posibilitatea de a își retrage consimțământul în orice moment.

Termenul de arhivare a datelor: 5 ani

Termenul de prescripție a datelor: 10 ani

Termenul de prelucrare a datelor în scopuri juridice: 10 ani

Destinatarii Datelor

 • Operatori asociați (importatorii mărcilor reprezentate în România)
 • Persoane împuternicite (servicii IT, audit, curierat, utilități, suport, cercetare de piață, monitorizare a traficului, servicii de marketing, evaluatori, servicii de recuperare creanțe și/sau colectare a debitelor, etc.)
 • Autorități si instituții (organe judiciare, instanțe judecătorești, parchete, instanțe arbitrale, etc.)

Notă: Este posibil ca SC KUNDIG AUTO S.R.L. să transfere date cu caracter personal și în afara României sau statelor din cadrul UE/SEE. Înainte de acest lucru, ne vom asigura că totul se desfășoară în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

Drepturile Clientului

 1. Drept de acces la datele personale. Dacă această Politică nu este îndeajuns de clarificatoare, ne puteți trimite o cerere de acces la informații la adresa contact@kundigauto.com. Noi va putem spune mai multe despre scopul prelucrării datelor personale, ce fel de date prelucrăm, cui furnizăm datele și pentru cât timp le vom stoca.
 2. Drept de a rectifica datele. Dacă datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte, ne puteți solicita rectificarea lor la contact@kundigauto.com. Rectificarea poate dura până la o lună de la cerere, cu posibilitatea de prelungire la două luni. Dacă în termen de două luni, nu are loc rectificarea, Clientul are dreptul să depună o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona și la o cale de atac în instanţă.
 3. Dreptul la ștergerea datelor. Atunci când Clientul își retrage consimțământul pentru datele sale sau a unui copil sub vârsta de 16 ani, nu mai consideră datele necesare, se opune prelucrării lor, sau susține o obligație legală, noi vom da curs cererii de ștergere a datelor. NU avem obligația de a face asta atunci când este vorba despre exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; respectarea unei obligaţii legale; constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; motive de interes public, în domeniul sănătăţii publice; sau scopuri de arhivare în interes public, cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice.
 4. Dreptul la restricționarea accesului la date. Daca un Client observă date inexacte sau incorecte, poate să le restricționeze până vor fi rectificate, la fel și dacă nu dorește ștergerea lor complete în cazul prelucrării ilegale. O restricționare mai este valabilă și dacă Clientul dorește păstrarea datelor pentru a fi folosite în instanță.
 5. Dreptul de a retrage consimțământul. Dacă în orice moment, nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC KUNDIG AUTO S.R.L., puteți trimite un e-mail la contact@kundigauto.com pentru a vă retrage consimțământul. Drept urmare, orice comunicare, colaborare și prelucrare va înceta. Retragerea nu afectează în nici un fel datele care au fost prelucrate până în acel moment, pe tot parcursul perioadei în care am avut consimțământul dumneavoastră.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a solicita datele prelucrate de noi, precum si portarea lor altui operator, atâta timp cât este vorba despre o entitate juridică.
 7. Dreptul de a se opune prelucrării. Acesta este dreptul oricărui Client de a ne solicita să nu ii prelucrăm datele.

Vă puteți exercita toate drepturile meționate mai sus prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@kundigauto.com  cu subiectul „solicitare GDPR”, sau prin trimiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul companiei SC KUNDIG AUTO SRL, în Suceava, str. Aron Pumnul nr. 8, jud. Suceava. Cererea va fi trimisă în atenția responsabilului cu protecția datelor. Singura excepție este exercitarea dreptului de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei. Acestea se exercită autorității competente prin cerere scrisă.

Call Now ButtonPROGRAMEAZA TEST-DRIVE
Acest site utilizează module cookie și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.